RÅDGIVNING, STÖD & VÄGLEDNING

WTR arbetar för att finnas där för kvinnor och barn som råkat ut för mäns våld. Vi hjälper utsatta med så väl råd som vägledning och ekonomisk hjälp. Behöver du eller någon du känner hjälp av oss? Då är du välkommen att kontakta styrelsen för organisationen. Vi kan ge dig råd om vart du ska vända dig för professionell hjälp beroende på vad som dig passar dig bäst. Vi kan finnas där som en axel att luta sig emot och vi hjälper dig gärna. Vårt största arbete bygger främst på den ekonomiska hjälp vi kan erbjuda kvinnor. Om du bor på ett skyddat boende eller har kontakt med en kvinnojour så kan du söka hjälp genom dessa enheter, så att de i sin tur tar kontakt med oss. 

VARFÖR STANNAR JAG?
VARFÖR STANNAR HON?

En fråga man ofta hör är "varför stannar hon?", "varför lämnar hon honom inte om han slår henne?". Okunskapen om mäns våld mot kvinnor och hur det är att leva i en destruktiv relation kunde inte ha varit värre. Istället för att fråga oss varför kvinnan stannar med en man som slår henne, så bör vi börja fråga oss varför mannen slår henne överhuvudtaget. Vi måste flytta fokus från kvinnan till mannen. Vi måste sluta lägga skulden på kvinnan och lägga den där den hör hemma. Utöver att kvinnan kan vara livrädd för konsekvenserna av att lämna relationen så finns de fler bidragande faktorer.

Energi

 Alla bråk tar mycket energi från en, och just därför stannar man. Om man lagt så mycket energi på en relation, både i bråk men också i att relationen ska bli bättre, då är de svårt att överge den. 

Självkänslan

Destruktiva relationer bryter ner en och ens självkänsla försvinner. Man beskyller sig själv för allt dåligt som sker i relationen.

Hoppet

Hoppet är det sista som lämnar en sägs det. In i det sista så hoppas man på att han ska ändra sig.

Ensamhet

Ensamhet skrämmer alla, speciellt om man ens förövare isolerat en från omvärlden och man inte haft bra kontakt med anhöriga på ett tag. Det kan därför kännas bättre att stanna med den enda trygga punkt man tror sig ha kvar. 


Hur lämnar jag en våldsam man?

Tänk på att varje fall är unikt, och att de tipset som passat din vän som också flytt sin relation möjligen inte funkar för just dig. Men om du vill lämna en våldsam relation är det bästa du kan göra att göra upp en plan. Försök ta hjälp av någon du kan lita på, de kan vara en vän, familjemedlem eller kollega. Du kan även få stor hjälp av socialtjänsten, polisen, kvinnojouren eller av oss på WTR. Att planera är viktigt för din säkerhet, men även för barnens säkerhet. 

VÄLKOMMEN TILL GRUPPEN

Women to remember driver idag Sveriges största stöd forum för utsatta kvinnor, men man behöver inte vara utsatt för att bli medlem i gruppen, man behöver inte ens vara kvinna. Både kvinnor och män är välkomna till WTR för att kämpa mot mäns våld mot kvinnor. WTR är i grunden ett minnesforum, som var till för att hedra och minnas mördade kvinnor. Trots att gruppen utvecklats till ett stöd och visions forum så hedrar och minns vi än idag mördade kvinnor, vi gör det på så vis möjligt att uttrycka våra tankar, samt dela vår sorg och vår saknad. Alla medlemmar har rätt att berätta om sina egna erfarenheter där det kommer till mäns våld mot kvinnor. Som medlem kan man höra av sig till oss om man önskar att göra ett så kallat "anonym avsändare" inlägg. Där vi berättar medlemmens historia åt medlemmen anonymt. Här kan du hitta andra som varit med om samma, finna stöd och ge stöd tillbaks.

ATT MÅ DÅLIGT

Att utsättas för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld kan bidra till ökad risk för olika former av ohälsa, både på kort och på lång sikt. Våld kan ge upphov till akuta skador som kräver sjukvård, men också leda till bland annat kroniska smärtor, ångest, depression och posttraumatiskt stressyndrom. Både efter men också under relationens gång kan man känna att livslusten tar slut. Därför det viktigt att man söker hjälp för detta så fort man märker av de negativa tankarna som kan uppstå. I första hand ska du kontakta din vårdcentral. Du kan även behöva prata med en psykolog som kan hjälpa dig. Du kan också ringa till 1177 som är en vårdguide och en tjänst i alla Sveriges regioner. Dem finns alltid tillhands när man vill må bättre. Du kan läsa mer på 1177s hemsida.

Livet kommer att ge tillbaks om vi bara tar hand om oss!

Jag har själv blivit utsatt för våld i nära relation, första gången i tonåren och andra gången i vuxna livet. Jag vet därav att det kan kännas svårt. Ibland känns det hopplöst och man känner sig ensam, kvarlämnad med den skam i kroppen som han lämnade efter sig. Trots att det är han som ska skämmas, så är det ofta vi som tvingas skämmas på hans begäran. Alltemellanåt kan livet kännas hopplöst och man är nära på att ge upp. Men livet är trots allt något vi ska ta vara på, det är det vackraste vi har och vi har många ljuvliga vårar kvar. Det är därför jag har bestämt mig för att finnas där för kvinnor som råkat ut för samma för mig. Jag vill se till att andra kvinnor också kan gå vidare och få sova gott. Därför är mitt viktigaste tips till kvinnor som varit utsatta att ha tålamod, tiden kanske inte läcker alla sår, men vi kan lära oss leva med dem. Så följer därav att livet kommer att ge tillbaks om vi bara tar hand om oss.

" Livet är en gåva som vi har fått"

Ina Jönsson
Grundare & Ordförande för WTR

VILL DU SKRIVA ETT ANONYMT INLÄGG?

I women to remembers stöd forum kan du göra inlägg för att berätta din historia, eller för att ställa frågor. Kanske vill du inte utge vem du är? Då kan du skriva ett anonymt inlägg genom vår organisation. Vi värnar om din integritet samt säkerhet och har även tystnadsplikt. 

ATT TÄNKA PÅ INNAN DU SÖKER HJÄLP

WTR finns alltid där för den som bara söker stöd eller råd. Men vi kräver höga bevis och kommer att ställa många frågor om du söker ekonomisk hjälp hos oss. Vi hjälper främst utsatta kvinnor som nyligen råkat ut för en man som gjort dem illa. Men emellertid hjälper vi även barn, kvinnojourer och anhöriga till mördade kvinnor, om dem behöver hjälp. Om du bor på ett skyddat boende kan det därför vara bra om någon som arbetar där kontaktar oss och intygar din historia, eller om du har kontakt med en kvinnojour så är även någon där välkommen att kontakta oss, på vis slipper du en lång process där du måste finnas till hands och svara på alla frågor.

Vi råder i första hand att man söker hjälp hos socialtjänsten i den kommun man är skriven i. Ekonomiskt bistånd söker du hos socialtjänsten i din kommun. Hos socialtjänsten kan du även få hjälp med budget- och skuldrådgivning. De kan ge dig råd och stöd om du har pressad ekonomi, är skuldsatt eller har svårt att få pengarna att räcka hela månaden. 


Om du är sjukskriven så ska din arbetsgivare betala din sjukersättning. Vissa arbetsgivare betalar inte sjuklön, då kan du istället ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan. 


Viktigt för oss att veta är att du sökt hjälp av följande enheter och i så fall vill vi veta hur det har gått. Det kan vara bra om du har något som kan styrka din historia, därav kan vara en fördel att ha hjälp av en kvinnojour. 

SÖK HJÄLP

FÖR KVINNOR

Kvinnofridslinjen är en stödtelefon för kvinnor som utsatts för våld, men även anhöriga är välkomna att ringa. Dem har öppet dygnet runt och man kan ringa oavsett var man bor i Sverige. Samtalet kostar ingenting och syns inte på telefonräkningen.

FÖR UNGDOMAR

UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan man hitta svar på frågor om ex: Dåligt självförtroende eller självkänsla. Kärlek och sex. Familj och vänskap. Alkohol och droger, men också kräkningar och våld.

FÖR ALLA

När livet är svårt kan du behöva prata med någon. Hör av dig till Svenska kyrkan om du vill prata med en präst. Du behöver inte vara kristen eller medlem i Svenska kyrkan, och det kostar ingenting.