HUR STOPPAR VI TORSKARNA?

Varje dag, dygnet runt betalar män för att begå övergrepp samt våldtäkter mot flickor och kvinnor. Det är fruktansvärt, men sant, att var tionde man i Sverige någon gång har köpt sex.
Vi måste prata om hur livssituationen ser ut för de här kvinnor som dagligen utsätts för grova övergrepp av män. Vi måste så också prata om männen som tycker att de är okej, och att de har rätt att köpa kvinnors kroppar. Deras agerande måste få ett slut. Att män utnyttjar kvinnor på det här sättet kan aldrig accepteras varken av män eller kvinnor. De här männen måste ställas till svars för sitt agerande. Vi kan inte stillatigande stå bredvid när kvinnor skadas, våldtas och traumatiseras. Men hur ska vi få sexköparna dömda?
En ganska okänd del av svensk historia handlar om ju torskar och sexköp. Men som allt annat i historien som har en negativ klang, där Sverige inte framstår som världens bästa land, tystas historien ner. Det kan vi för exempelvis se när det kommer till hur bland annat Skåne blev svenskt. På 1600 talet gavs order från kungen att döda alla män i en skånsk by, men skåningarna blev varnade så när soldaterna kom till platsen fanns bara en äldre man kvar, som inte orkat fly. Alla som gjorde motstånd dödades, "snapphanarna" som krigade för att inte bli svenska var de som torterades och mördades på värsta tänkbara sätt. Kvinnor och flickor våldtogs, för att sedan tvingas gifta sig med "svenska" män för att deras gårdar skulle tillhöra svensken. Detta samtidigt som deras bröder och söner skickade ut i ett blodbad till krig utomlands som det stod klart redan från början att nästan ingen skulle kunna återvända till hem Skåne från.
Längs skånska vägar spetsades skåningar på pålar, brända med glödande järn. Avrättningsmetoden användes i Sverige mot skåningar som inte kunde påvisa sin oskuld om de anklagats för att ha varit snapphanar under Skånska kriget. Metoden anses av somliga vara världens mest smärtsamma död.
Detta är dock inget som skånska barn fått lära sig i skolan. I skolan talades det bara om svensk historia och hur svenskarna alltid representerat guld och gröna skogar.
I dag förfasar vi oss över terrorister som mördar, men vet alltså inget om att de svenska 1600-tals soldaterna och hur de agerade exakt lika urskillningslöst och grymt. Inte heller talar vi om prostitution och den mörka historien som ligger gömd där.
På 1800-talet sågs prostitutionen som ett nödvändigt ont och var laglig. Alla kvinnor som försörjde sig på att sälja sex skrevs in på Prostitutionsbyrån. Där fick de besikta sig två gånger i veckan.
Var man sjuk skickades man till ett kursjukhus eftersom staten ville få bukt med könssjukdomar. Men det var också ett sätt att reglera kvinnorna.
Man var ålagd att följa ett speciellt reglemente. De fick inte vara ute efter elva på kvällen, de fick inte gå i grupp, de fick inte gå för fort eller långsamt och inte klä sig uppseendeväckande.
Systemet på 1800-talet byggdes på den sexuella dubbelmoralen kring mäns och kvinnors sexualitet. Kvinnor ansågs ha mycket svag eller ingen sexualdrift, och det var inte accepterat för kvinnor att ha sexuellt umgänge utanför äktenskapet. Män ansågs däremot ha en hög sexualdrift, och det ansågs oundvikligt att män alltid skulle söka utlopp för sina sexuella behov, oavsett om de var gifta eller ogifta.
Läkarvetenskapen ansåg till och med att sex var ett medicinskt behov för män, och friska män bedömdes behöva uppsöka prostituerade för att behålla hälsan.
Den skilda synen på mäns och kvinnors sexualitet gjorde att prostituerade kvinnor ansågs nödvändiga för att skydda icke prostituerade kvinnor från att bli våldtagna av män, eftersom det ändå inte gick att hindra män från samlag.
Under 1800-talet var prostitution ofta formellt förbjudet men i praktiken accepterad i de flesta västländer, och en följd av detta var den så kallade reglementerade prostitutionen, där prostituerade kvinnor registrerades och regelbundet utsattes för tvångsundersökningar för sexuella sjukdomar. Den reglementerade prostitutionen infördes i flertalet västländer under 1800-talet, men möttes med motstånd av den framväxande kvinnorörelsen, vilket ledde till dess avskaffande under 1900-talet.
Detta innebär att staten tillät prostitution men höll den under noggrann uppsikt. Polis och läkare samarbetade för att registrera, kontrollera, regelbundet undersöka de prostituerade och vid behov lägga in dem på sjukhus. I Sverige fanns systemet mellan 1859 och 1918.
Argumentet för reglementeringen var att man skulle försöka hindra spridningen av könssjukdomar. Genom att övervaka de prostituerade kvinnorna hoppades man kunna hålla tillbaka de veneriska sjukdomarna.
Det var alltså bara kvinnorna som straffades när det kom till prostitutionen. Man ansåg att de behövdes för mäns behov, men samtidigt förnedrade kvinnorna och förminskades. Medans för männen var det ett måste för att skydda "finare flickor" från att bli våldtagna, ingen kan ju styra en mans behov.
Unga kvinnor lurades även in i prostitutionen. Exempelvis om en man bjöd en flicka på en finare middag kunde han droga henne för att sedan boka ett rum och våldta henne. Därefter lämnade han en liten summa pengar på bordet medans flickan sov, sen tillkallades han polis. Flickan vaknade först när polisen klampade in, och efter det var hon en registrerad prostituerad som tvingades gå på regelbunden kontroll och förnedras.
När det kom till mannen hände ingenting, han åkte hem till sin fru samt sina barn igen och fortsatte livet som om ingenting hade hänt.
Sedan 1999, 23 år sedan, är det förbjudet att köpa sex i Sverige, men tillåtet att sälja. När sexköpslagen trädde i kraft var den unik i världen med att lägga ansvaret hos köparen. Prostitutionens historia har annars allra mest handlat om kvinnan som säljer sig. Hon har stigmatiserats och kontrollerats, men enligt vissa också ofrivilligt gjorts till ett offer. Hur vidare detta stämmer skiljer sig stort beroende på vem man frågar. Några anser att männen är våldtäktsmän och kvinnorna är offer. Andra anser att båda parter bär lika stort ansvar. Sen finns de även de som anser att ingen bär ansvar och att sexköp borde vara lagligt, men då styras av staten så att hallickverksamheter inte kan utnyttja kvinnors kroppar för pengar.
Hur som helst så finns lagen idag och symboliserar ett land som bryr sig om kvinnorna och straffar männen som köper deras kroppar, men så har det inte alltid varit. Även om man i historieböckerna väljer att inte tala om det för mycket.
Problemet idag ligger i att man sällan lyckas få sexköpare dömda för sina brott. Det finns ofta just en hallickverksamhet bakom sexköp. Män som säljer kvinnors kroppar till andra män. Där kvinnorna inte själva kan eller vågar anmäla brotten.
Problemet ligger även i att de kvinnor som inte arbetar för en hallickverksamhet inte vill anmäla en våldtäkt, både våldtäkten han begår när han köper hennes kropp, men också våldtäkt i den mening att mannen gjort något hon inte varit med på i avtalat de emellan. Kvinnor riskerar att förlora sina köpare, men också att kliva ut i ljuset, då många kvinnor säljer sig i tystnad utan att någon mer än köparna känner till att de är eskorter. Det finns säkert fler orsaker. Men detta är iallafall några exempel som polisen själva menar är ett problem när det kommer till att få sexköpare dömda.
Så vad ska vi göra för att skydda dessa kvinnor vars kroppar säljs till män, som enligt historien måste få köpa sex på grund av sina behov?!