VALET 2022

Förra året var det exakt 100 år sedan kvinnor i Sverige för första gången fick rösta i val till riksdagen. Det skulle dock dröja 26 år innan kvinnorna fick sitt första kvinnliga statsråd och 73 år innan könsfördelningen i riksdagen blev någorlunda jämn.
Kvinnorna fick kämpa hårt och länge för rätten att få rösta, där många män arbetade
för att stoppa deras kamp!
Männen hittade på många olika orsaker till att kvinnorna inte skulle få rösta. Någon tyckte att kvinnor förstod för lite och inte var tillräckligt intelligenta. En annan sade att deras stora kjolar inte passade i riksdagens stolar. Vem visste då att kvinnor idag skulle springa runt i byxor precis som män? Vanligast var dock att männen tyckte att kvinnorna skulle vara hemma för att ta hand om barn samt hushåll och därav inte skulle engagera sig i frågor som de "inte förstod".
Flera gånger kom det förslag i riksdagen om att ge kvinnor rösträtt. Men varje gång röstade de flesta nej.


En viktig orsak till att kvinnorna till slut lyckades få sin rösträtt var att de samarbetade! De struntade i vilka partier de gillade och om inte de andra kvinnor i kampen inte gillade samma. Rätten att rösta var mycket viktigare än vilket parti man röstade på.
Så lyckades kvinnorna få sin rösträtt, en rätt som vi alla måste ta vara på.
I år är det valår, ta därför vara på din rösträtt och rösta för ett samhälle fritt från mäns våld mot kvinnor.
Att engagera sig i politiska frågor är att engagera sig i samhället och de problem som råder. Om vi vill nå förändring och förbättra för kvinnor och barn så måste vi alla ta detta valår och visa att vi vill ha ett samhälle där vi sätter stopp för mäns våld mot kvinnor.
Women to remember är politiskt obundna och vi tillåter ingen politisk pajkastning av något parti. Därav kommer vi aldrig heller att försöka vägleda er om vad ni ska rösta på, mer än att uppmana er att läsa på om politiska partier och vad vardera parti vill åstadkomma. I er undersökning så vill vi att ni ska läsa vad vardera parti vill förändra och har för mål när det kommer till frågor som rör mäns våld mot kvinnor. Detta för att ta reda på vilket parti som har mål och punkter som är viktiga för dig som röstare. Känner du att du inte kan hitta något parti som lever upp till dina önskningar så rösta hellre blankt än att inte rösta alls.


Rösträtten är något som åtminstone kvinnor fått kämpa för hårt, därav är det viktigt att vi alla tar vara på det kvinnor från förr kämpat för att vi alla ska ha, vill säga vår rösträtt.
Är det något vi lärt oss av kvinnornas kamp för rösträtt så är det att rätten att rösta är mycket viktigare än vilket parti man röstar på. Tillsammans genom samarbete kan vi nå våra mål och få stopp på mäns våld