Genom att sponsra WOMEN TO REMEMBER bidrar ert företag till möjligheten att hjälpa utsatta kvinnor och barn. Var tjugonde minut misshandlas en kvinna i Sverige. Vart tionde barn tvingas uppleva pappas våld mot mamma. Varje år söker tusentals kvinnor och barn skydd på landets alla kvinnojourer. Mörkertalet är dessutom stort. Med hjälp av ditt företag så kan vi göra skillnad. Vi kan hjälpa utsatta kvinnor, anhöriga och barn i Sverige.

HJÄLPEN BEHÖVS!

Vi hjälper de kvinnor som faller mellan sin förövare och myndigheter. Det är ofta kvinnor har blivit skuldsatta av den man de flytt ifrån samt att när de lämnat den utsatta relationen så lever han kvar i deras gemensamma hem som gör att hon ofta belastas med betalningsanmärkningar, om hon inte redan är utsatt för ekonomiskt våld vilket är vanligt när en relation är fysisk och psykiskt destruktiv. Det resulterar i att det nästan blir omöjligt att finna ett nytt boende när hon sedan är redo att lämna det skyddade boendet.

En kvinna och barn som levt skyddat ska slutligen flytta till eget hem och börja om på nytt. När man flyr lämnar man i princip allt man en gång haft för att behålla livet.

ERT BIDRAG BEHÖVS, STORT TACK!

Att ert företag väljer att sponsra WOMEN TO REMEMBER är att tillsammans ta ställning för kvinnors rättigheter. Företaget dess anställda och kunder engageras till ett socialt ansvar och kan känna stolthet i sin delaktighet till förbättring. Ett samhällsansvar som dessutom kan stärka företagets varumärke.

SOM SPONSOR I WTR HJÄLPER DITT FÖRETAG:

  • Utsatta kvinnor
  • Utsatta barn
  • Kvinnojourer
  • Skyddsboende
  • Anhöriga till mördade kvinnor & barn

RÅD, STÖD & EKONOMISK HJÄLP

WTR ger möjligheten till utsatta kvinnor att söka till vår förening för rådgivning, stöd, vägledning eller ekonomisk hjälp för att de ska orka och kunna återuppbygga livet som ska levas. En kvinna som för exempelvis är sjukskriven på grund av all trauma och skada kan vi stötta upp och lätta den ekonomiskt pressade situationen. Vi köper exempelvis även leksaker till barnen som även de har lämnat allt de visste. Vi gör en enskild bedömning av varje fall, om vad just den kvinnan och de eventuella barnen behöver för hjälp.

LÄS MER OM VÅRT ARBETE

Läs gärna mer om vårt arbete, om oss och om vår organisation på länken nedan!

ATT BLI SPONSOR

Avtal för paketen gäller för 1 år i taget och betalas årsvis.
Alla sponsorer visas på vår hemsida för att vi ska visa våran tacksamhet för er hjälp, samt marknadsföra att ert företag valt att samarbeta med oss.
Mer om vad som ingår just i ert valda paket kan ni läsa under de tre olika sponsorpaketen.

BRONS 
SPONSORN

5 000 kronor årligen

Ert företagsnamn & logga på vår hemsidan

Er hemsida, länkad från våran

Diplom


4  marknadsförande/annonserande inlägg på Facebook & Instagram, samt i Facebookgruppen:
 "WOMEN TO REMEMBER"

SILVER 
SPONSORN

10 000 kronor årligen

Ert företagsnamn & logga på vår hemsida

Er hemsida länkad från våran

Diplom

8 marknadsförande/annonserande inlägg på Facebook & Instagram, samt i Facebookgruppen:
"WOMEN TO REMEMBER"

Ni får när som helst under året göra reklam för ert företag på women to remembers olika forum

GULD
SPONSORN

20 000 kronor årligen

Ert företagsnamn & logga på vår hemsida

Er hemsida länkad från våran

Diplom

12 marknadsförande/annonserande inlägg på Facebook & Instagram, samt i Facebookgruppen:
"WOMEN TO REMEMBER"

Ni får när som helst under året göra reklam för ert företag på women to remembers olika forum

Er logga är med på våran omslagsbild i 12 månader på Facebook samt i Facebookgruppen:
"WOMEN TO REMEMBER"

SPONSRA OSS

GE EN FÖRETAGS GÅVA

När ert företag skänker en gåva till oss så ger ni kvinnor och barn en
chans till ett bättre liv utan mäns våld.

GE EN PRIVAT GÅVA

Vår organisation är beroende av frivilliga gåvor, genom att ge en gåva till oss kan vi fortsätta vårt viktiga arbete.